Vize

Základní filosofií společnosti je návrat k přírodě a využití existujících známých faktů, jejichž novým a neotřelým spojením vzniká nová kvalita. Tvrdíme, že jsme nic nevymysleli, pouze se pozorně díváme kolem sebe.

Společnost Výzkumný Technologický Institut vznikla jako formální naplnění delší dobu diskutované spolupráce v oblastech, které se mnohdy zdají natolik vzdálené, že vzbuzují klamný dojem, a sice že v tomto prostoru žádná spolupráce vzniknout nemůže.

 

Ryze formálně lze tvrdit, že prostřednictvím VTI a jejich partnerů dojde k aplikaci vědy a výzkumu do praxe, dále pak z této praxe do roviny komerčního a strategického zpracování, čímž se vhodnými nástroji dostáváme zpět k vědě, výzkumu a inovacím. Pokud vám tato struktura připomíná uzavřený kruh, máte stoprocentní pravdu.