-- Zvyšujeme podíl vyráběných dílů pomocí 3D tisku a řezů pomocí laserové technologie -- -- Používáme k výrobě chytrý systém Průmysl 4.0 -- -- Integrujeme do technologie internet věcí IoT -- -- Používáme centrální server pro technologii - výroba/klient/servis/dálkový dohled/údržba -- -- Klademe kromě jiného i velký důraz na spolehlivou likvidaci a odstraňování bakterií, virů, sporů, plísní, kvasinek, antibiotik, antikoncepce, estrogenů, testosteronů, rezidua léčiv, psychoaktivních drog, pesticidů, mikroplastů, izotopů a dalších toxinů z vody --
Vize - Společnost | Výzkumný Technologický Institut s.r.o.

Vize

Základní filosofií společnosti je návrat k přírodě a využití existujících známých faktů, jejichž novým a neotřelým spojením vzniká nová kvalita. Tvrdíme, že jsme nic nevymysleli, pouze se pokorně a s úctou ke stvořiteli, díváme kolem sebe.

Společnost Výzkumný Technologický Institut vznikla jako formální naplnění delší dobu diskutované spolupráce v oblastech, které se mnohdy zdají natolik vzdálené, že vzbuzují klamný dojem, a sice že v tomto prostoru žádná spolupráce vzniknout nemůže.

 

Ryze formálně lze tvrdit, že prostřednictvím VTI a jejich partnerů dojde k aplikaci vědy a výzkumu do praxe, dále pak z této praxe do roviny komerčního a strategického zpracování, čímž se vhodnými nástroji dostáváme zpět k vědě, výzkumu a inovacím. Pokud vám tato struktura připomíná uzavřený kruh, máte stoprocentní pravdu.