AQ3 city

Model AQ3 používaný pro výrobu AQ3 čisté vody v aglomeracích - kapacita je 50 a více kubíků vody denně. Je také možné čištění a recyklace odpadních vod. AQ3 čistá voda je v celém distribučním systému a je dosaženo významného snížení celkové spotřeby vody.

AQ3 Village je kompaktní zařízení, které se vejde do kontejneru o velikosti 40 stop a modulárně lze zvyšovat kapacitu podle požadovaného výkonu nad 50 m3.

Systém RCS (Remote Control Supervision - Vzdálený počítačový dohled) a všechny další funkce jsou instalovány. Volitelně je možné využít energie solárních panelů.AQ3 city