-- Zvyšujeme podíl vyráběných dílů pomocí 3D tisku a řezů pomocí laserové technologie -- -- Používáme k výrobě chytrý systém Průmysl 4.0 -- -- Integrujeme do technologie internet věcí IoT -- -- Používáme centrální server pro technologii - výroba/klient/servis/dálkový dohled/údržba -- -- Klademe kromě jiného i velký důraz na spolehlivou likvidaci a odstraňování bakterií, virů, sporů, plísní, kvasinek, antibiotik, antikoncepce, estrogenů, testosteronů, rezidua léčiv, psychoaktivních drog, pesticidů, mikroplastů, izotopů a dalších toxinů z vody --
AQ3 Mini Standard Coffee - Produkty | Výzkumný Technologický Institut s.r.o.

AQ3 Mini Standard Coffee


Popis zařízení

Filtrační separační systém AQ3 Mini Standard Coffee s komunikačním modulem, a odpadním poměrem 5:1, je určen pro doúpravu vody z vodovodního řádu pro pitné účely pomocí technologie AQ3 – THASMS, s integrovaným sterilizovaným semipermeabilním spirálním filtračním nanomodulem membránového typu u případů, kdy kohoutková voda ne zcela vyhovuje normě v dané zemi.
Tento model je primárně určen pro fixaci složení a chuti vody pro výrobu kávy v kavárnách. Tento model je dodáván s pozměněným zapojením a lze je provozovat s nerezovou zásobní nádrží o kapacitě *12, 60, 80 a 100 litrů.
Technologie AQ3 je vhodná pro použití i v domácnosti i pro průmyslové (restaurační, hotelové) celky, kde odstraňuje problémy s kvalitou vody při extrémně nízké spotřebě energií a to po celém světě, bez ohledu na dostupnost tradičních zasíťování.
Vytváří vysoce kvalitní, chutnou, mineralizovanou a plnohodnotnou vodu, která je ideální pro fixaci vody na pití, vaření a přípravu kávy a slouží primárně:

1. k odchlorování  vody
2. k odstranění  mechanických nečistot
3. k odstranění chemických nečistot
4. k odstranění biologických a bakteriologických  nečistot
5. k odstranění fyzikálních nečistot
6. k odstranění plynného znečištění
7. k detoxikaci případného THM, As
8. ke zlepšení organoleptických a senzorických vlastností vody
9. ke zlepšení biologické hodnoty vody
10. k sorpci  nepříjemných  pachů
11. k optimální mineralizaci  upravené vody
12. k okysličení  upravené vody
13. ke zvýšení alkality vody
14. k dodání záporných iontů
15. k fixaci chuti vody a jejího složení z různých vodních zdrojů
16. ke sterilizaci  upravené vody a k zachycování mrtvých tělíček bakterií, virů, sporů, plísní, kvasinek...
17. k odstraňování antibiotik, antikoncepce, estrogenů, testosteronů, rezidua léčiv, pesticidů, kovů, mikroplastů, psychoaktivních drog a dalších toxinů z vody...
18. ke snížení odpadní vody až o 80%
19. k maximálnímu natlakování zásobní nádrže bez elektrické energie
20. k on line komunikaci se serverem, ke sledování vysycování jednotlivých modulů, ke sledování poruchových stavů, k dálkovým restartům a upgrade FW, k objednávání náhradních dílů a nových modulů, k registraci na servis atd...


Popis funkce

Chlorovaná (kontaminovaná) voda z vodovodního řádu přitéká pod tlakem ~ od 0,5 do 8 barů na kaskádu alternativně kombinovaných mechanických PP předfiltrů o hrubosti od 50 přes 5 do 0,5 mikronů (mechanické odstranění nerozpuštěných látek) nebo přes kombinovaný ionexový filtr (změkčení vody) či sorpční granulovaný aktivní uhlík (odstranění chlóru, pachů), alternativně přes Lewa 60 (snižuje arsen, železo, zákal) přes třícestný ventil, průtokoměr 1 na semipermeabilní spirální filtrační nanomodul membránového cross - flow typu (odstraňuje rozpuštěné částice), kde se odděluje kontaminát o hrubosti pevných částic ~ do 0,05 mikronů od čisté vody (pokračuje do odpadu v poměru 1:5) a kde se oddělují mrtvá tělíčka bakterií, virů, sporů, plísní, kvasinek a dále antibiotika, antikoncepce, estrogeny, testosterony, rezidua léčiv, pesticidy, kovy, mikroplasty, psychoaktivní drogy a dalších toxiny z vody.
Takto upravená voda prochází přes primární část sací mechanické podtlakové jednotky, pokračuje do post filtrační kaskády, která se skládá z kokoso uhlíkového modulu, který vylepšuje chuťové vlastnosti vody, z generátoru negativních iontů, působících kladně na lidský organismus a zlepšuje fixaci minerálů na molekuly vody), z minerálního modulu, který obohacuje čistou vodu o potřebné látky, z kyslíkového generátoru, který vylepšuje oběhový krevní a lymfatický systém, z modulu Alkaline+, který zvyšuje pH a dále obohacuje upravenou vodu o potřebné anionty a kationty pomocí mikrobublin kyslíku. Dále upravená voda pokračuje alternativně, přes UVC LED sterilizační lampu, do průtokoměru 2, přes zpětnou klapku, do zásobní nádrže. Z nádrže natéká upravená voda do separátního odběrového kohoutku.
Filtrační systém pracuje pouze s tlakem z vodovodního řádu, nepotřebuje přívod elektrické energie, přesto účinně vícestupňově sterilizuje upravenou vodu ke spotřebiteli. Pokud ovšem instalujeme navíc ještě UVC-LED lampu, tak s příkonem pouhých 10 W/h docílíme naprosto dokonalou sterilizaci. Zařízení se při odběru vody (poklesu tlaku) automaticky zapíná - doplňuje a po dosažení předepsaného tlaku v nádrži se automaticky při ukončení a odeslání datových paketů vypíná a přechází do „Stand By“ režimu s příkonem pouhých 0,1 W/h.
Odpadní voda protéká přes sekundární sací mechanickou podtlakovou jednotku, kdy průtokem dochází v primární části k odsávání čisté vody na spirálním nanomodulu membránového typu.
Filtrační zařízení je možné dodat i se solárním panelem, regulátorem a malou baterií, kdy se tímto doplňkem podstatně zvyšuje rozsah využití i do odlehlých oblastí bez elektrického zasíťování a to při plném komfortu výroby vody a on line kontroly.
Technické parametry zařízení

– denní kapacita plnoprůtočného filtračního zařízení je podle vstupního tlaku od cca 100 litrů do 240 litrů, přičemž hodinová kapacita je cca od 10 litrů
– zásobní nerezová nádrž má kapacitu od 7 do 12 litrů,
*jako příslušenství lze dodat nerezové nádrže s kapacitou 50, 75 nebo 100 litrů
– doporučený vstupní tlak od 2 do 5 barů
– maximální povolený vstupní tlak je 8 barů
– minimální vstupní tlak 0,8 barů
– doporučená teplota vody okolo 25 °C
– minimální teplota vstupní vody je 7 °C
– maximální  vstupní teplota vody je  43 °C
– turbidita, zákal vstupní vody < 2,5 NTU
– pH vstupní vody 3 – 11
– pH výstupní vody 6,5 -  9,5
– doporučená tvrdost vstupní vody 135 ppm nebo 0,6 g/litr (pevných částic)
– doporučené TDS (celkových rozpuštěných pevných látek) okolo 1000 ppm
– maximálně přípustná vodivost vstupní vody do 1 250 µS/cm2
– max. obsah železa 0,5 mg/l
– max. tvrdost vody 3,5 mmol/l
– max. obsah chloru 1 mg/l
– doporučená sterilizace 1 x 1/2 roku
– doporučený servis 1 x 1/2 roku
– minimální výstupní obsah vápníku 30 mg/l (1,75 grains/gallon)
– minimální výstupní obsah hořčíku 10 mg/l (0,58 grains/gallon)
– biogenní hodnota výstupní vody,  se  pohybuje v hodnotách kolem 300 - 600 miligramů (4,63 – 9,26 grains) různých minerálních látek, včetně esenciálních prvků, obecně považovaných za optimální hodnotu rozpuštěných látek v litru pitné vody
– dodržené organoleptické a senzorické vlastnosti výstupní vody, které jsou zjistitelné smysly člověka, jako např. teplota, barva, zákal, průhlednost, pach, chuť (viz. rozbor vody).
– filtrační zařízení dlouhodobě splňuje parametry pro trvalou výrobu pitné vody a takto vyrobená pitná voda je vhodná pro trvalou konzumaci bez omezení


Manuál

- Ke stažení ve formátu DOCX zde -


Kapacita náplní a aktivních zařízení pro AQ3 Mini a Home

Filtrační náplně ……………………………….……………………………..….7 500 litrů
Sorpční a kombinované náplně ………………....………………......8 500 litrů
Spirální separační moduly …………….…………………….………..…30 000 litrů*
Sedimentační HFM moduly ………..…………………………….….….15 000 litrů*
Postfiltrace …………………….………………………………………….…………6 000 litrů
UV-C LED lampa ……………………………………………………...……….36 000 litrů
UVC – germicidní zářivka.................................................9 000 hodin
Solenoidový ventil ………………….……………………………………….100 000 sepnutí*
Tlakový senzor …………………..…………………….………………….....50 000 litrů do kalibrace*
Sací pumpa.................................................................150 000 litrů*
Průtokoměr.................................................................180 000 litrů do kalibrace
Regulátor tlaku ..........................................................250 000 litrů
Uzavírací ventil třícestný............................................ 250 000 litrů*
Energoaktivátor..........................................................300 000 litrů*

Pozn. U některých sedimentačních modelů Mini Start a Basic, nejsou k dispozici veškeré uvedené komponenty, které jsou označeny *


Aplikace

Pro aktivní kontrolu funkce či ovládání technologie výrobce/klient/servis, dálkový dohled, údržba, používáme interaktivní internet věcí IoT a to pomocí Wi-Fi, Bluetooth, LAN, eSIM GSM, Inels Air s protokoly Sigfox, LoRa, NB-IoT, s přenosem do cloudu s vizualizačními aplikacemi pro mobil, tablet, PC.
Správa zařízení je tedy možná on line, přes mobilní aplikaci nebo přes webové prostředí a to jak v Linuxovém, tak i Windows prostředí, nebo v IOS nebo v Androidu bez ohledu na verzi OS.
Všechna data ze senzorů jsou zálohovaná a jsou před odesíláním šifrovaná, čímž je zajištěna jejich maximální bezpečnost. Přístup k jednotlivým naměřeným datům lze pak provést v mobilní aplikaci AQ3 - VTI nebo VTI Cloudu pod Vašimi šifrovanými přihlašovacími údaji. Tím je zajištěn nepřetržitý dohled nad Vaší technologií.


Produktový list


Katalog výrobku

Katalog připravujeme.


Ceník