-- Zvyšujeme podíl vyráběných dílů pomocí 3D tisku a řezů pomocí laserové technologie -- -- Používáme k výrobě chytrý systém Průmysl 4.0 -- -- Integrujeme do technologie internet věcí IoT -- -- Používáme centrální server pro technologii - výroba/klient/servis/dálkový dohled/údržba -- -- Klademe kromě jiného i velký důraz na spolehlivou likvidaci a odstraňování bakterií, virů, sporů, plísní, kvasinek, antibiotik, antikoncepce, estrogenů, testosteronů, rezidua léčiv, psychoaktivních drog a dalších toxinů z vody --
Chlór - Články | Výzkumný Technologický Institut s.r.o.

Chlór

Víte, proč a odkdy se pitná voda ošetřuje chlorem?
A je to bezpečné? Chlor je jed.
Přesto se voda ze zdravotních důvodů a nízkých provozních nákladů ještě stále chloruje.

Chlorování je riziko a proto nemá v technologii AQ3 místo
Chlorování vody má kromě pozitivní stránky, tedy likvidace mikrobiálního nebezpečí, i svá negativa. Jednak nepříjemně mění senzorické vlastnosti vody (chuť i zápach) a navíc se podrobnějšími výzkumy ukázalo, že zabíjí i organismy, které ve vodě nejenže neškodí, ale dokonce mohou být lidskému zdraví užitečné.

Navíc chemickou reakcí vzniká celá řada látek, o jejichž účinku ve vodě a na lidské zdraví nemáme detailní informace, a dokonce se řeší, zdali nemají karcinogenní účinky. Světová zdravotnická organizace (WHO) mluví o potřebě vyvažování rizik mezi chemickými a mikrobiálními a nepanuje naprostá shoda v tom, jak moc je chlorování vody prospěšné. Ke chlorování vody se sahá zejména v případě nějaké havárie a vyššího rizika bakteriální kontaminace.

Důvod pro chlorování vody se zdá být na první pohled jasný – zabránění šíření některých vodou přenosných chorob, jako je úplavice, cholera, břišní tyfus či žloutenka typu A a další nemoci. Důvodem pro zvýšenou pozornost není ani tak samotný chlor sám o sobě, ale vedlejší produkty dezinfekce – trihalomethany.

Nikdy, dokonce ani dnes nebylo a není chlorování vody nařízeno nějakou zákonnou normou. Přesto ji, až na výjimky, (ozonizace, UV záření, membránová separace) výrobci vody pouští do VVŘ. Výrobce vody je povinen dodržet její nezávadnost, nicméně jaké prostředky dosažení tohoto cíle použije, je na něm.

Proto náš Výzkumný Technologický Institut využívá ke sterilizaci Fullereny, Clinoptilolity, ozonizaci, UVC-LED a membránovou separaci. Dále zachytáváme a separujeme mrtvá tělíčka bakterií, virů, sporů, plísní, kvasinek a dále antibiotika, antikoncepci, estrogeny, testosterony, rezidua léčiv, pesticidy, kovy, mikroplasty, psychoaktivní drogy a další toxiny z vody. Zachováváme tak přírodní hygienizovanou strukturu vody, která je velmi přínosná a prospěšná pro konzumaci.