-- Zvyšujeme podíl vyráběných dílů pomocí 3D tisku a řezů pomocí laserové technologie -- -- Používáme k výrobě chytrý systém Průmysl 4.0 -- -- Integrujeme do technologie internet věcí IoT -- -- Používáme centrální server pro technologii - výroba/klient/servis/dálkový dohled/údržba -- -- Klademe kromě jiného i velký důraz na spolehlivou likvidaci a odstraňování bakterií, virů, sporů, plísní, kvasinek, antibiotik, antikoncepce, estrogenů, testosteronů, rezidua léčiv, psychoaktivních drog, pesticidů, mikroplastů, izotopů a dalších toxinů z vody --
AQ3 Midi - Produkty | Výzkumný Technologický Institut s.r.o.

AQ3 Midi

Tento model je jen o málo větší než AQ3 Mini, ale má výrazně vyšší výkon a především kvalitu produkované vody. Je řízen elektronicky systémem RCS (Remote Computer Supervision - Vzdálený počítačový dohled).

AQ3 Midi vyrábí AQ3 vodu na pití a AQ3 čistou vodu, jejichž využití ocení každá domácnost.


Denní produkce je 300 litrů.


AQ3 Midi je vhodná pro byty a menší domy :) .AQ3 Midi