Voda a její účinky na zdraví člověka

S vodou se setkáváme každý den, nezbytně ji potřebujeme k životu, ale přesto o ní málo víme. Když se hovoří o účincích vody na lidské zdraví, většině z nás ihned přijde na mysl voda, kterou pijeme. Je to samozřejmě správná úvaha, ale není úplná. Méně totiž přemýšlíme o vlivu vody, ve které se denně umýváme. Určitě by se nikdo nekoupal v hnědé, zapáchající vodě a v našich podmínkách máme to štěstí, že takto činit nemusíme. Ale i na pohled čistá a průhledná voda nemusí být ideální k tomu, abychom ji nechali působit na svou pokožku. Je tedy důležité dbát nejen na kvalitu pitné vody, ale také na kvalitu vody na mytí.


Pitná voda by měla být zdravá


Minimálně dva litry denně. Tolik vody bychom měli tělu dodat. Ale i voda, kterou pijeme, může nepříznivě působit na naše tělo. O tom, že bychom měli pít zdravotně nezávadnou vodu, máme všichni určité povědomí. Voda by měla být zdraví prospěšná (zdravá), aby pomáhala našemu tělu správně fungovat. Ale co to vlastně je ta zdravá voda?


V České republice máme běžně přístup ke třem až čtyřem zdrojům pitné vody. Jedná se o balené minerální vody, balenou pitnou vodu a kohoutkovou vodu. Někteří lidé mají navíc vlastní studnu a používají ji jako pitný zdroj. Pojďme se na ně podívat jednotlivě.


Je všeobecně známé, že každodenní dlouhodobé pití minerálních vod se nedoporučuje. Jejich vysoký obsah minerálních složek může vést k zanášení cév a zvyšování krevního tlaku. Minerální vody mohou pomoci při léčbě některých onemocnění, ale pro denní pití se jedná o vodu nevhodnou. Můžeme tedy konstatovat, že toto není zdravá voda.


Pokud máte možnost pít vodu čerstvou, je nesmysl kupovat balenou vodu. V roce 2009 časopis dTest uveřejnil výsledky velkého testu balených vod. Z 18 různých druhů kvalitativně vyhověly pouze čtyři! Nevyhovující balené vody obsahovaly například zvýšené množství cizorodých látek, nadlimitní obsah dusitanů, ale i látky jako arsen, olovo či nikl. Svou roli u balených vod hraje také ekologický aspekt: roční spotřeba plastů při výrobě balené vody je 2,7 milionu tun, zabalená voda se pak musí transportovat hlučnými kamiony či auty, které produkující obtěžující zplodiny. Lze tedy říci, že toto také není zdravá voda.


Při vší úctě ke kvalitní práci vykonávané v čistírnách vod byste přesto neměli pít vodu z kohoutku. V některých oblastech je voda velice tvrdá a analogicky může mít negativní účinky jako minerální voda. Všichni dobře z reklamy známe účinky tvrdé vody na pračku, podobně působí také v lidském organizmu. Především ale každá kohoutková voda obsahuje více či méně chlóru. Ten je dávkován tak, aby působil po celé délce kilometry dlouhého potrubního systému, který může být také sám zdrojem kontaminace vody. Z toho vyplývá, že toto rovněž není zdravá voda.


Lidé zásobovaní studniční vodou mají většinou vodu hygienicky nevyhovující. Státní zdravotní ústav zpracoval výsledky „běžných“ rozborů vody z 5000 studní. Limitní hodnoty pro pitnou vodu byly překračovány v 60-70 % vzorků. Voda ze studny proto není zdravá voda k pití.


Voda na mytí ovlivňuje naše tělo


Jak bylo zmíněno v úvodu, účinky na lidské zdraví nemá jen voda, kterou denně pijeme. Musíme brát na zřetel také vodu, kterou používáme k mytí. Protože kvalita vody na mytí je minimálně stejně důležitá jako u pitné vody.


Lidská pokožka neslouží jen jako ochranný obal našeho těla, není nepropustnou bariérou. Je to největší tělní orgán o velikosti téměř 2 m2 a hmotnosti až 3 kg. Funguje jako hlavní transportní orgán těla – vypouští z těla odpady jako jsou pot a oxid uhličitý a dostává do těla kyslík a vlhkost, tzn. vodu. Snadno se tak kůží do těla mohou propašovat nežádoucí škodlivé látky. Tělo je kůží schopno během 15ti minutové horké sprchy absorbovat z vody více chlóru, než se do Vás dostane vypitím 8 velkých sklenic takovéto vody. Navíc při sprše vdechujete vodní páry a miniaturní kapičky, které také obsahují chlór.


Pokožka je v podstatě trvalým ukazatelem celkového zdraví. Pokud je suchá, šedá a má obecně nezdravý vzhled, je silně pravděpodobné, že ostatní orgány v těle jsou ohroženy.


Technologie AQ3


Existuje ovšem jednoduché řešení těchto problémů. Výsledkem dlouholetého výzkumu a vývoje je Technologie AQ3, která dokáže upravit v podstatě jakoukoliv tekutinu a vyrobit z ní zdravou, nezávadnou a léčivou vodu. Je založena na bázi nano filtrace v kombinaci s dalšími technologiemi, řízené počítačem a signifikantními výhodami, díky kterým je tato technologie jediná svého druhu na světě. Veškeré procesy jsou založeny na fyzikálních přírodních procesech bez použití chemických látek. Technologie AQ3 umí odstranit znečištění biologické, bakteriologické, minerální, plynné či toxické. Odstraňuje léky, hormony, různé druhy patogenních bakterií a řas způsobujících různá onemocnění; neutralizuje obsažené těžké kovy často nebezpečné toxickými účinky; odstraňuje chlorové a nitrátové sloučeniny a mnoho dalších.


AQ3 Voda


Výsledná voda je ideální na mytí – je skvěle čistá, nezatěžuje chemikáliemi a naopak čistí tělo. Tato voda na mytí je bez problému pitná, ale pro běžné denní pití je ještě dále upravována. Je obohacována o malé množství prospěšných minerálních látek – vápník, hořčík, jód, zinek, apod. V upravené vodě jsou tyto součásti přítomny zpravidla ve volném, iontovém stavu. Proto jsou z vody vstřebávány mnohem lépe než z potravy, kde jsou vázány na jiné látky, nebo kde jsou mnohdy přítomny v nerozpuštěném stavu. Tak vzniká nechemicky vyčištěná, upravená a strukturovaná voda, která je ideální pro lidské tělo.


Tato voda pomáhá organizmu bojovat s mnoha onemocněními (např. akutní a chronická bronchitida, žlučové kameny, cukrovka, chronická únava, apod.), působí protialergicky, napomáhá léčbě astma či kožních nemocí. Blahodárně působí na pokožku zvyšováním její elasticity, pomáhá proti akné či vypadávání vlasů. Čistí a proplachuje buňky a dodává jim energii.


AQ3 Voda je opravdovou zdravou vodou.