-- Zvyšujeme podíl vyráběných dílů pomocí 3D tisku a řezů pomocí laserové technologie -- -- Používáme k výrobě chytrý systém Průmysl 4.0 -- -- Integrujeme do technologie internet věcí IoT -- -- Používáme centrální server pro technologii - výroba/klient/servis/dálkový dohled/údržba -- -- Klademe kromě jiného i velký důraz na spolehlivou likvidaci a odstraňování bakterií, virů, sporů, plísní, kvasinek, antibiotik, antikoncepce, estrogenů, testosteronů, rezidua léčiv, psychoaktivních drog, pesticidů, mikroplastů, izotopů a dalších toxinů z vody --
Pronájem AQ3 Mini - Služby | Výzkumný Technologický Institut s.r.o.

Pronájem AQ3 Mini

S radostí Vám oznamujeme, že jsme na Vaše četné žádosti, zprovoznili novou službu a to dlouhodobý pronájem všech variant AQ3 Mini!


Nyní nově nabízíme: Pronájem AQ3 Mini Start.Ceník zde
Pronájmy jsou možné zatím u AQ3 Mini Start


• AQ3 Mini Start A: fix na 3 roky za 1 290,- Kč měsíčně, v ceně je pronájem zařízení, v ceně nejsou 6x balíčky ND, v ceně není nepovinné příslušenství, v ceně není práce servisního technika, dopravné

• AQ3 Mini Start B: fix na 3 roky za 1 440,- Kč měsíčně, v ceně je pronájem zařízení, v ceně jsou 6x balíčky ND, v ceně není práce servisního technika, dopravné

• AQ3 Mini Start C: fix na 3 roky za 1 590,- Kč měsíčně, v ceně je pronájem zařízení, v ceně jsou 6x balíčky ND, v ceně je práce servisního technika v ČR, v ceně není dopravné

• Cena je uvedena bez DPH

• Jako příslušenství si lze vybrat – Zásobní nádrž s kapacitou od 12-150 litrů, Rozbočovač k nádrži (přídavné výstupy pro myčku, pračku, aj.)

• V případě vlastní montáže odpadá paušál za dopravu, za montáž a za čas strávený na cestě.

• Dle potřeby lze nad rámec pronájmu další balíčky přikoupit

• U klienta s prvními 5 ks pronajímaných zařízení je povinná vratná záloha ve výši 10ti pronájmů. Vratná záloha se vrací po vrácení zařízení a ukončení pronájmu do 5 pracovních dnů

• Nájem je splatný k 1 dni v měsíci, kdy počíná běžet pronájem, vratná záloha je splatná k 1 dni v měsíci, kdy počíná běžet pronájem

• V případě, že nájemce nezaplatí nájemné do 5. dne v měsíci, kdy měl tuto povinnost , posílá se mu první urgence, do 10. dne v měsíci, kdy měl tuto povinnost , posílá se mu druhá urgence, do 15. dne v měsíci, kdy měl tuto povinnost, posílá se mu třetí urgence, následující den se zařízení automaticky deaktivuje, nájemce má povinnost na své náklady umožnit odbornou demontáž a neprodleně předmět pronájmu v neporušeném a funkčním stavu vrátit. Vrácením nezaniká smluvní povinnost fixních plateb, dále nezaniká ztráta zisku pronajímatele za fix pronájmu

• Pokud nedojde k předepsanému ½ ročnímu servisu, tak před překročením životnosti výměnných náplní dojde ke 3 hlášením e-mailem nájemci, pokud nájemce nereaguje a neobjedná si servis nebo servisní balíčky a nedojde k servisnímu zásahu, následně se zařízení automaticky deaktivuje. Po servisním zásahu technik zařízení opět spouští. I u zablokovaného zařízení trvá povinnost měsíčních splátek, jelikož nájemce porušil VSP.