-- Zvyšujeme podíl vyráběných dílů pomocí 3D tisku -- -- Používáme k výrobě chytrý systém Průmysl 4.0 -- -- Integrujeme do technologie internet věcí IoT -- -- Používáme centrální server pro technologii - výroba/klient/servis/dálkový dohled/údržba -- -- Klademe kromě jiného i velký důraz na spolehlivou likvidaci a odstraňování bakterií, virů, sporů, plísní, kvasinek, antibiotik, antikoncepce, estrogenů, testosteronů, rezidua léčiv, psychoaktivních drog a dalších toxinů z vody --
AQ3 Mini Standard - Produkty | Výzkumný Technologický Institut s.r.o.

AQ3 Mini Standard

Popis zařízení
Filtrační systém AQ3 mini Standard, je určen pro doúpravu vody z vodovodního řádu pro pitné účely pomocí technologie AQ3 – THASMS, s integrovaným sterilizovaným semipermeabilním spirálním filtračním nanomodulem membránového typu a slouží primárně:

1. k odchlorování  vody
2. k odstranění  mechanických nečistot
3. k odstranění chemických nečistot
4. k odstranění biologických a bakteriologických  nečistot
5. k odstranění fyzikálních nečistot
6. k odstranění plynného znečištění
7. k detoxikaci případného THM
8. ke zlepšení organoleptických a senzorických vlastností  vody
9. ke zlepšení biologické hodnoty vody
10. k sorpci  nepříjemných  pachů
11. k optimální mineralizaci  upravené vody
12. k okysličení  upravené vody
13. ke zvýšení alkality vody
14. k dodání záporných iontů
15. ke sterilizaci  upravené vody a k zachycování mrtvých tělíček bakterií, virů, sporů, plísní, kvasinek...
16. ke snížení odpadní vody  až o 80%
17. k maximálnímu natlakování  zásobní nádrže bez elektrické energie
 
 
Popis funkce
Chlorovaná voda z vodovodního řádu přitéká pod tlakem od 0,5 do 8 barů na kaskádu  mechanických PP předfiltrů o hrubosti od 50 přes 5 do 0,5 mikronů  na  semipermeabilní spirální filtrační nanomodul membránového typu, kde se odděluje kontaminát o hrubosti  pevných částic do 0,05 mikronů od  čisté vody. Takto upravená voda prochází přes primární část vakuové mechanické pumpy, čtyřcestný uzavírací ventil, zpětnou klapku  do nerezové zásobní nádrže. Z nádrže  pokračuje  upravená voda  přes kaskádu, která se skládá s HFM modulu, který zachycuje mrtvá tělíčka bakterií, virů, sporů, plísní, kvasinek..., kokoso uhlíkový  modul, který vylepšuje  chuťové vlastnosti vody,  generátor negativních iontů, působících  kladně na lidský organismus, minerální modul, který obohacuje čistou vodu o potřebné látky, IR modul, který  vylepšuje oběhový krevní a lymfatický  systém, sterilizační Alkaline+, který  zvyšuje pH a dále obohacuje upravenou vodu o potřebné anionty a kationty a současně  sterilizuje vodu do kohoutku. Filtrační systém pracuje pouze s tlakem z vodovodního řádu, nepotřebuje přívod elektrické energie, přesto účinně  vícestupňově sterilizuje upravenou vodu ke spotřebiteli.  Zařízení se při poklesu tlaku automaticky zapíná doplňuje a po doplnění se automaticky i vypíná. Odpadní voda protéká přes  sekundární část vakuové pumpy, kdy průtokem dochází  v primární části k odsávání čisté vody na spirálním  nanomodulu membránového typu.
 
Technické parametry zařízení
– denní kapacita filtračního zařízení je  cca 240 litrů, přičemž hodinová kapacita je cca 10 litrů
– zásobní nerezová nádrž  má kapacitu  od 7 do 12 litrů
– doporučený vstupní tlak  od 1,5 do 3,5 baru
– maximální povolený vstupní tlak je 8 barů
– doporučená teplota vody okolo 25 °C
– minimální teplota vstupní vody je 7 °C
– maximální  vstupní teplota vody je  43 °C
– turbidita – zákal vstupní vody > 2 NTU
– pH vstupní vody 3 – 11
– pH výstupní vody 6,5 -  9,5
– doporučená tvrdost vstupní vody 135 ppm nebo 0,6 g/litr (pevných částic)
– doporučené TDS (celkových rozpuštěných pevných látek) okolo 1000 ppm
– doporučená sterilizace 1 x 1/2 roku
– doporučený servis 1 x 1/2 roku
– minimální výstupní obsah vápníku 30 mg/l (1,75 grains/gallon)
– minimální výstupní obsah hořčíku 10 mg/l (0,58 grains/gallon)
– biogenní hodnota výstupní vody,  se  pohybuje v hodnotách kolem 300 - 600 miligramů (4,63 – 9,26 grains) různých minerálních látek, včetně esenciálních prvků, obecně považovaných za optimální hodnotu rozpuštěných látek v litru pitné vody
– dodržené organoleptické a senzorické vlastnosti výstupní vody, které jsou zjistitelné smysly člověka, jako např. teplota, barva, zákal, průhlednost, pach, chuť (viz. rozbor vody)
– filtrační zařízení dlouhodobě splňuje parametry pro trvalou výrobu pitné vody a takto vyrobená pitná voda je vhodná pro trvalou konzumaci bez omezení


Produktový listAQ3 Mini Standard