AQ3 home

Představujeme Vám  tři ekonomické systémy v jednom, s multi napěťovým zařízením, připojitelném po celém světě, produkující technologickou a pitnou vodu, striktně vyrobenou fyzikálním, nikoli chemickým procesem, aktivně využívající kaskády, složené z jakéhosi pozitivního mixu optimálně navržených technologií, speciálně upravené na extrémně velmi nízký tlak, v pásmu mezi mikrofiltrací, ultrafiltraci, nanofiltrací a HFM modulů z dutého vlákna a to i v serio paralelních kombinacích, při zachování uhličitanové rovnováhy, ve které se přírodní vody nacházejí. Spolehlivě pracuje s tlaky na spirále od 1,99 Bar do 3,79 Bar. Možno dodat v provedení Standard UNI Power nebo Solar a také v provedení Premium UNI Power nebo Solar. Při pravidelném servisu Vás zařízení odmění vysokou stabilitou, dlouhou životností, minimálními provozními náklady, vysokou kvalitou výstupního permeátu.

 

Kontaminovaná voda prochází přes regenerační skelný filtr, který se periodicky čistí  na základě tlakové diference. Takto předupravená voda  prochází  kaskádou  mechanických předfiltrů, až do  úrovně 0,5 mic. Dále prochází přes detoxikační a sterilizační cartridge. Takto předupravená voda  se přes vakuovou pumpu  dostává do kaskády nanofiltrů membránového typu. Na výstupu  se tato čistá voda sterilizuje UV-C lampou a ukládá se v zásobní nerezové nádrži. Z nádrže se voda sterilizuje přes další UV-C lampu a pokračuje přes  HFM modul, který  zachycuje již mrtvá tělíčka bakterií.   Následně se pitná voda  remineralizuje, ionizuje, strukturuje a optimalizuje.  Takto upravená voda se distribuuje  jako voda, určená  pro pití, vaření a výrobu ledu. Technologická voda  z nádrže  prochází přes UV-C lampu  a HFM modul, který  zachycuje a z vody odstraňuje mrtvá tělíčka bakterií, např. ve sprchách nebezpečné legionelly. Dále se distribuuje  pro účely sprchování, do myček, praček, k mytí, k zalévání. Tento výše popsaný proces, řídí  velmi sofistikovaná elektronika.

 

Výhody filtračních systémů typu AQ3

- připojení na jakýkoli stejnosměrný nebo střídavý zdroj elektrické energie

- extrémně nízký příkon v průměru 10 W/hod

- 7mi násobná sterilizace vody jak technologické, tak i pitné

- pracuje na fyzikálním, nikoli chemickém principu

- výstupem je přírodně mineralizovaná, ionizovaná a strukturovaná voda, kojeneckého typu

- vysoká okamžitá zásoba tlakové vody do 150 litrů, pří tlaku 3,5 baru

- vysoká denní kapacita dle teploty vody, až 2,5 m3/24 hod

- čerpání neznámé kontaminované vody z jakéhokoli tekoucího zdroje

- detoxikace kontaminované vody pomocí minerálů a filtrů, membránového typu

- 30% vrácení odpadní vody k opakované profiltraci

- koncentrát se využívá ke splachování v zásobních nádržkách WC

- výroba sterilizované technologické a pitné vody

- automatický proplach systému

- dvě zcela nezávislé UV lampy s detekcí intenzity UV záření, řízené pomocí sw a průtokových turbín

- sw měření životnosti jednotlivých komponent a upozornění na výměnu

- hlavní komponenty jsou z nerezové potravinářské oceli a to i včetně rámu

- vysoce sofistikovaná elektronika zabezpečuje neustálý dohled a korekci nastavených hodnot

- velice dlouhá životnost

- extrémně nízké provozní náklady

- určené pro rodinné domyAQ3 home AQ3 home