-- Zvyšujeme podíl vyráběných dílů pomocí 3D tisku a řezů pomocí laserové technologie -- -- Používáme k výrobě chytrý systém Průmysl 4.0 -- -- Integrujeme do technologie internet věcí IoT -- -- Používáme centrální server pro technologii - výroba/klient/servis/dálkový dohled/údržba -- -- Klademe kromě jiného i velký důraz na spolehlivou likvidaci a odstraňování bakterií, virů, sporů, plísní, kvasinek, antibiotik, antikoncepce, estrogenů, testosteronů, rezidua léčiv, psychoaktivních drog, pesticidů, mikroplastů, izotopů a dalších toxinů z vody --
AQ3 Home plus - Produkty | Výzkumný Technologický Institut s.r.o.

AQ3 Home plus

Vylepšená verze modelu AQ3 Home si zachovává malé rozměry jako její menší sestra. Zákazník pozná rozdíl především v množství produkované vody. Denní kapacita je totiž zvýšena až na 7000 litrů.

AQ3 Home Plus je vybaveno Systémem RCS (Remote Control Supervision - Vzdálený počítačový dohled) a také všemi dalšími systémy pro zajištění perfektní čistoty a sterility vody.

Vynikající pro velký dům, několik domků či bytový dům.


Kapacita náplní a aktivních zařízení pro AQ3 Mini a Home

Filtrační náplně ……………………………….……………………………..….7 500 litrů
Sorpční a kombinované náplně ………………....………………......8 500 litrů
Spirální separační moduly …………….…………………….………..…30 000 litrů*
Sedimentační HFM moduly ………..…………………………….….….15 000 litrů*
Postfiltrace …………………….………………………………………….…………6 000 litrů
UV-C LED lampa ……………………………………………………...……….36 000 litrů
UVC – germicidní zářivka.................................................9 000 hodin
Solenoidový ventil ………………….……………………………………….100 000 sepnutí*
Tlakový senzor …………………..…………………….………………….....50 000 litrů do kalibrace*
Sací pumpa.................................................................150 000 litrů*
Průtokoměr.................................................................180 000 litrů do kalibrace
Regulátor tlaku ..........................................................250 000 litrů
Uzavírací ventil třícestný............................................ 250 000 litrů*
Energoaktivátor..........................................................300 000 litrů*

Pozn. U některých sedimentačních modelů Mini Start a Basic, nejsou k dispozici veškeré uvedené komponenty, které jsou označeny *
AQ3 Home plus