AQ3 industry

Zařízení AQ3 industry je vždy stavěné individuálně přímo pro potřeby zákazníka a je určené pro specifické požadavky s důrazem na stálou a neměnnou kvalitu upravené vody. Technologicky vychází z konceptu THASMS

Tato varianta je vhodná pro potřebnou kapacitu od 5m3/24 hod a lze ji upravit pro jakékoli požadavky.

Využití je možné v jakémkoli oboru, např.:
- stáčírny balených vod
- úprava vstupní vody pro pivovary
- průmyslové provozy (omývání rostlinných produktů, zásobování CNC vodních paprsků ve strojírenství, atd.)
- dekontaminace odpadních vod z průmyslových areálů

Vyžadována je laboratorní analýza vstupní vody.

Zařízení může být dodáno ve formě kontejnerového řešení či instalováno do budovy v závislosti na zvláštních požadavcích zákazníka.

Výstupem může být AQ3 čistá voda, AQ3 voda na pití, laboratorní voda nebo jakýkoliv jiný požadovaný druh vody.

 AQ3 industry AQ3 industry