-- Zvyšujeme podíl vyráběných dílů pomocí 3D tisku a řezů pomocí laserové technologie -- -- Používáme k výrobě chytrý systém Průmysl 4.0 -- -- Integrujeme do technologie internet věcí IoT -- -- Používáme centrální server pro technologii - výroba/klient/servis/dálkový dohled/údržba -- -- Klademe kromě jiného i velký důraz na spolehlivou likvidaci a odstraňování bakterií, virů, sporů, plísní, kvasinek, antibiotik, antikoncepce, estrogenů, testosteronů, rezidua léčiv, psychoaktivních drog, pesticidů, mikroplastů, izotopů a dalších toxinů z vody --
AQ3 Industry - Produkty | Výzkumný Technologický Institut s.r.o.

AQ3 Industry

Zařízení AQ3 industry je vždy stavěné individuálně přímo pro potřeby zákazníka a je určené pro specifické požadavky s důrazem na stálou a neměnnou kvalitu upravené vody. Technologicky vychází z konceptu THASMS

Tato varianta je vhodná pro potřebnou kapacitu od 5m3/24 hod a lze ji upravit pro jakékoli požadavky.

Využití je možné v jakémkoli oboru, např.:
- stáčírny balených vod
- úprava vstupní vody pro pivovary
- průmyslové provozy (omývání rostlinných produktů, zásobování CNC vodních paprsků ve strojírenství, atd.)
- dekontaminace odpadních vod z průmyslových areálů

Vyžadována je laboratorní analýza vstupní vody.

Zařízení může být dodáno ve formě kontejnerového řešení či instalováno do budovy v závislosti na zvláštních požadavcích zákazníka.

Výstupem může být AQ3 čistá voda, AQ3 voda na pití, laboratorní voda nebo jakýkoliv jiný požadovaný druh vody.

 AQ3 Industry AQ3 Industry