-- Zvyšujeme podíl vyráběných dílů pomocí 3D tisku a řezů pomocí laserové technologie -- -- Používáme k výrobě chytrý systém Průmysl 4.0 -- -- Integrujeme do technologie internet věcí IoT -- -- Používáme centrální server pro technologii - výroba/klient/servis/dálkový dohled/údržba -- -- Klademe kromě jiného i velký důraz na spolehlivou likvidaci a odstraňování bakterií, virů, sporů, plísní, kvasinek, antibiotik, antikoncepce, estrogenů, testosteronů, rezidua léčiv, psychoaktivních drog, pesticidů, mikroplastů, izotopů a dalších toxinů z vody --
AQ3 Humanitarian - Produkty | Výzkumný Technologický Institut s.r.o.

AQ3 Humanitarian

Tento typ má široké možnosti využití v humanitárních projektech jako jsou uprchlické tábory a polní nemocnice, při záchranných operacích v oblastech postižených ekologickými haváriemi, přírodními katastrofami a při narušení infrastruktury, kdy jsou zdroje pitné vody kontaminovány. AQ3 Humanitarian je transportováno do postižené oblasti a připojeno na místní zdroj vody, ze kterého je produkována čistá a vysoce kvalitní voda.

Solární panely pro nezávislý provoz jsou standardním vybavením.

Denní kapacita (20 až 50 m3) závisí na místních podmínkách.

Zařízení je navrženo v kontejnerech o velikosti 20 či 40 stop.AQ3 Humanitarian