-- Zvyšujeme podíl vyráběných dílů pomocí 3D tisku a řezů pomocí laserové technologie -- -- Používáme k výrobě chytrý systém Průmysl 4.0 -- -- Integrujeme do technologie internet věcí IoT -- -- Používáme centrální server pro technologii - výroba/klient/servis/dálkový dohled/údržba -- -- Klademe kromě jiného i velký důraz na spolehlivou likvidaci a odstraňování bakterií, virů, sporů, plísní, kvasinek, antibiotik, antikoncepce, estrogenů, testosteronů, rezidua léčiv, psychoaktivních drog, pesticidů, mikroplastů, izotopů a dalších toxinů z vody --
Reference - Reference | Výzkumný Technologický Institut s.r.o.

Reference

V této sekci můžete shlédnout několik našich instalací

 


lokalita: Slezská Ostrava, ČR 

umístění: rodinný dům, kuchyně

účel použití: Filtrace, dechlorace, sterilizace pomocí UVC LED a remineralizace vody z veřejného vodovodního řádu. Filtrační zařízení obsahuje komunikační modul, který odesílá pomocí internetu věcí eSIM, Wi-Fi nebo Bt data na server, kde se on line kontroluje stav náplní a spotřebního materiálu. Spotřeba je 10 W/hod, kapacita 100 litrů/den. Určeno pro pití, vaření, výrobu kostek ledu. S rozšiřujícím příslušenstvím lze použít i pro napájení myčky a pračky…

 

 


lokalita: Ostrava, ČR

umístění: rodinný dům, technické zázemí

účel použití: Filtrace, dechlorace, sterilizace pomocí UVC LED a remineralizace vody z veřejného vodovodního řádu. Filtrační zařízení obsahuje komunikační modul, který odesílá pomocí internetu věcí eSIM, Wi-Fi nebo Bt data na server, kde se on line kontroluje stav náplní a spotřebního materiálu. Spotřeba je 10 W/hod, kapacita 100 litrů/den. Určeno pro pití, vaření, výrobu kostek ledu. S rozšiřujícím příslušenstvím lze použít i pro napájení myčky a pračky…

 

 


lokalita: Uherské Hradiště, ČR

umístění: společnost s ručením omezeným, technické zázemí

účel použití: Filtrace, dechlorace, sterilizace pomocí UVC LED a remineralizace vody z veřejného vodovodního řádu. Filtrační zařízení obsahuje komunikační modul, který odesílá pomocí internetu věcí eSIM, Wi-Fi nebo Bt data na server, kde se on line kontroluje stav náplní a spotřebního materiálu. Spotřeba je 10 W/hod, kapacita 100 litrů/den. Určeno pro pití, vaření, výrobu kostek ledu. S rozšiřujícím příslušenstvím lze použít i pro napájení myčky…

 

 


lokalita: Liberec, ČR

umístění: společnost s ručením omezeným, technické zázemí

účel použití: Filtrace, dechlorace, sterilizace pomocí UVC LED a remineralizace vody z veřejného vodovodního řádu. Filtrační zařízení obsahuje komunikační modul, který odesílá pomocí internetu věcí eSIM, Wi-Fi nebo Bt data na server, kde se on line kontroluje stav náplní a spotřebního materiálu. Spotřeba je 10 W/hod, kapacita 100 litrů/den. Určeno pro pití, vaření, výrobu kostek ledu. S rozšiřujícím příslušenstvím lze použít i pro napájení myčky…

 

 


lokalita: Pernštejnské Jestřábí, ČR

umístění: rodinný dům v horské oblasti

účel použití: Klient má ve vrtu izotopy uranu, což je pro „úpravu vody z vrtu k pitným účelům“ finančně nákladné. Zvolila se tedy ekonomická varianta podzemní zásobní nádrže na 32 metrů kubických se čtyřmi dešťovými svody. Filtrace vody z podzemní zásobní nádrže slouží pro pití, vaření, výrobu kostek ledu, chlazenou vodu do lednice, pro vanu, umyvadla a sprchy a dále k napájení pračky a myčky. Jedná se o technologii AQ3, umístěnou v technologické místnosti. Technologie má koncentrovaný odpad 1 : 5. Odpad se po hygienizaci bezezbytku využívá pro splachování WC, pro zalévání zahrady, pro mytí aut na zpevněné ploše a pro dopouštění přírodního bazénku s fontánkou. Filtr je on line připojený na centrální server, který kontroluje postupné zanášení filtrů a vysycování jednotlivých náplní, včetně životnosti UVC- LED lampy. Součástí instalace je i webová a mobilní aplikace pro každodenní kontrolu nejen klientem ale i operátorem VTI. Tento typ úpravy vody pomocí ozonizace, bez použití jakékoli chemie, je bezodpadní.

 lokalita: Acquanouva, Roma, Itálie 

umístění: kuchyňské firemní zázemí

zdroj: voda z vrtů

účel použití: V této oblasti je voda ve veřejné vodovodní síti kontaminována Arsenem, cca 49 µg/cm2 , filtrační systém AQ3 Mini Arsen spolehlivě odstraňuje. Systém vodu následně sterilizuje a remineralizuje. Filtrační zařízení obsahuje komunikační modul, který odesílá pomocí internetu věcí IOT eSIM, Wi-Fi nebo Bt data na server, kde se on line kontroluje stav náplní a spotřebního materiálu. Spotřeba je 10 W/hod, kapacita 100 litrů/den. Určeno pro pití, vaření, výrobu kostek ledu a přípravu kávy pro zaměstnance společnosti…

 

 

 


 

 

lokalita: Kendwa – Zanzibar, Tanzánie 

umístění: technické zázemí pro hotelový rezort

zdroj: plážové vrty

účel použití: Brakická voda ze 3 vrtů je upravována na kvalitu technologické a pitné vody. Pitná se plní do lahví, prodává se v restauraci a dodává se k pokrytí všech potřeb resortu. Technologická našla využití pro bazény, lázně a vířivky. Voda v bazénech je sterilizována kontinuální ozonizací. Odpadní voda je biologicky upravována a poté hygienizována a recyklována k zavlažování. V celém hotelovém komplexu není použita žádná chemikálie. Denní objem upravené vody 450 m3.

 

 

 


 

lokalita: Čeladná, ČR 

umístění: rodinný dům v podhůří Beskyd

zdroj: studna

účel použití: Filtrace vody z nevyhovujícího vrtu (pro pití, vaření, výrobu kostek ledu, chlazenou vodu do lednice, napájení pračky a myčky), pro pitné účely, který obsahuje m.j. i nadměrné množství Železa, Manganu, Hořčíku, Vápníku, Sodíku, Hliníku, Arsenu, Bóru, Barya, Berilia, Bismutu, Kobaltu, Draslíku, Litia, Stroncia, Molybdenu a Zinku. Jedná se o minimalistickou instalaci pod kuchyňský dřez. Filtr je on line připojený na centrální server, který kontroluje postupné zanášení filtrů a vysycování jednotlivých náplní, včetně životnosti UVC- LED lampy. Součástí instalace je i webová a mobilní aplikace pro každodenní kontrolu nejen klientem ale i operátorem VTI.

 

 

 


lokalita: Teplice, ČR 

umístění: rodinný dům, zahrada

účel použití: profesionální řešení filtrace a sterilizace bazénů bez použití škodlivé chemie na čistě fyzikální bázi Filtrace vody pomocí kaskády mechanických filtrů a skelné filtrace s proplachem. Řízené směrové trysky, typicky 8 ks v různých hladinách roztáčejí vodu do všech zákoutí v několika hladinách se třemi stupni výkonu. Udržovací filtrace a sterilizace, tepelný ohřev v několika hladinách, protiproudý Flow Jet. Úprava bazénové vody bez použití chemie pouze pomocí ozónu s injektorem, reakční nádrží s destruktorem, kyslíkovým generátorem a UVC zářením pro zvýšení desinfekčních účinků a odstranění volných radikálů. Ohřev vody pomocí tepelného čerpadla s rekuperačním předehřevem vzduchu. Automatické dopouštění hladiny pomocí filtrované dešťové vody. Nízký příkon, stabilní pH 7.00, stálá dokonalá průhlednost, dlouhodobě bez barvy, zápachu, provzdušňování pomocí uvolněného kyslíku. Bez biofoulingu na stěnách bazénu. Zachování organoleptických vlastností vody bez potřeby napouštění a vypouštění a dalších chemických úprav až do provozní teploty 35 stupňů Celsia. Noční fixace teploty pomocí solární plachty. Filtrační schopnost 12 m kubických za hodinu, kapacita bazénu 27 m kubických.

 

 

 


lokalita: Santorini, Řecko 

umístění: rodinný dům, kuchyně

účel použití: Filtrace, sterilizace a remineralizace jímané dešťové vody z podzemní nádrže na ostrově. Filtrační zařízení obsahuje komunikační modul, který odesílá pomocí internetu věcí eSIM, Wi-Fi nebo Bt data na server, kde se on line kontroluje stav náplní a spotřebního materiálu. Spotřeba je 10 W/hod, kapacita 100 litrů/den. Určeno pro pití, vaření, výrobu kostek ledu…

 

 

 


 

lokalita: Cvrčovice, Středočeský kraj 

umístění: extravilán obce

účel použití: Vodojem pro obec. Vodojem je určen pro zásobování 65 rodinných domků z vrtu s vysokou hladinou železa, manganu, sodíku a chloridů. Byla použita nechemická úprava vody oxidací, pomocí technologie ozonizace a filtrace na Klinoptilitu.

 

 


 

lokalita: Sviadnov, ČR 

umístění: rodinný dům, půda

účel použití: zdrojem vody do AQ3 je primárně dešťová voda (jímaná do 15m3 zakopané zásobní nádrže), do které je svedeno přepouštění vody ze studny v případě období sucha; na půdě je svařená tříkomorová PP nádrž na pitnou, technologickou vodu a závlahový koncentrát určený na zalévání zahrady; technologická voda je napojena do vnitřního řadu domu ke všem procesům; pitná voda je vyvedena do třícestné baterie a lednice; sterilita distribuční sítě je dále zajištěna ozónem; celý systém je plně automatizován a ovládán plováky (studna, dešťová nádrž) a hladinovými spínači v tříkomorové nádrži; jedná se o nejkomplexnější instalaci AQ3 v RD s maximem možných kombinací, kterou VTI realizovalo

 

 


 

lokalita: Frýdek-Místek, ČR 

umístění: technické zázemí

účel použití: technologická voda je napojena do vnitřního řadu výrobního zázemí a je používána do zásobníku vyvíječe páry pro měkčení a následné tvarování nudlí (čínské polívky); remineralizovaná voda je určena k pití s vývodem do sodobaru; sterilita distribuční sítě je dále zajištěna ozónem

 

 


 

lokalita: Brno, ČR 

umístění: myčka ručního mytí

účel použití: čistá voda je určena k oplachům aut; snížení spotřeby čistících přípravků, zrychlené schnutí a finální leštění bez zanechání map na laku; původní kapacita byla zvýšena z 1000 l na aktuálních 2000 l

 

 

 


 

lokalita: Praha, ČR 

umístění: technické zázemí

účel použití: čistá voda je určena ke stálému čištění vody určené k chlazení vakuových pecí ve slévárně

 

 

  


 

lokalita: České Budějovice, ČR 

umístění: technické zázemí

účel použití: technologická voda je napojena do vnitřního řadu výrobního zázemí a je používána k oplachování a čištění zubních implantátů sterilizovanou vodou; remineralizovaná voda je určena k pití s vývodem do externího kohoutku; sterilita distribuční sítě je dále zajištěna ozónem

 

 


 

lokalita: Moravský Krumlov, ČR 

umístění: cukrovar, technické zázemí

účel použití: technologická voda je napojena do vnitřního řadu areálu a je používána ke kompletnímu zásobování areálu vodou; remineralizovaná voda je určena k pití s vývodem do externích kohoutků; areál je rekonstruován a měněn na restauraci, hotelovou část, pivovar a moštárnu

 

 


 

lokalita: Sharjah, Spojené Arabské Emiráty 

umístění: skladovací a výrobní hala

účel použití: technologická voda je použita k běžným procesům ve výrobě a pítná voda je k dispozici pro zaměstnance k pití

 

 

 


 

lokalita: Krásno, ČR 

umístění: zázemí k výrobnímu areálu

účel použití: technologická voda je napojena do vnitřního řadu výrobního areálu, kde se vyrábí přírodní kosmetické produkty z rašeliny; vstupní voda je čerpána z nedaleké řašeliništní tůně

více informací: video z instalace a reportáž o technologii

 

 


 

lokalita: Měšice, ČR 

umístění: rodinný dům, garáž

účel použití: technologická voda je napojena do vnitřního řadu domu a je používána ke kompletnímu zásobování domu vodou; remineralizovaná voda je určena k pití s vývodem do externího kohoutku v kuchyni

 

 


 

lokalita: Lužice, ČR 

umístění: výrobní hala

účel použití: technologická voda je použita k zásobování CNC vodního paprsku, kde bylo potřeba zajistit stálou hodnotu vody; remineralizovaná voda je k dispozici pro zaměstnance k pití ve výrobní hale

 

 

 


 

lokalita: Ras Al Khaimah, Spojené Arabské Emiráty 

umístění: rodinný dům

účel použití: technologická voda je napojena do vnitřního řadu domu a je používána ke kompletnímu zásobování domu vodou; remineralizovaná voda je určena k pití s vývody do externích kohoutků v kuchyni, všech koupelnách a v části pro hosty; odpadní voda je svedena do 500l nádrže a je využívána k zalévání přes sprinklery 

 

 


 

lokalita: Brno, ČR

umístění: rodinná vila, garáž

účel použití: technologická voda je napojena do vnitřního řadu domu a je používána ke kompletnímu zásobování domu vodou; remineralizovaná voda je určena k pití s vývodem do externího kohoutku; vstupní voda je z kontaminované studně

 

 


 

lokalita: Smědčice, ČR

umístění: rodinný dům

účel použití: technologická voda je napojena do vnitřního řadu domu a je používána ke kompletnímu zásobování domu vodou; remineralizovaná voda je určena k pití s vývodem do externího kohoutku v kuchyni; vstupní voda je ze studně

 

  


 

lokalita: ČR 

umístění: výrobní hala

účel použití: upravená voda je využívána pro chlazení kalicích strojů

 

 


 

lokalita: Stříbro, ČR

umístění: rodinný dům

účel použití: technologická voda je napojena do vnitřního řadu domu a je používána ke kompletnímu zásobování domu vodou; remineralizovaná voda je určena k pití s vývodem do externího kohoutku v kuchyni; vstupní voda je ze studně

 

 


 

lokalita: Prešov, SK

umístění: rodinný dům

účel použití: technologická voda je napojena do vnitřního řadu domu a je používána ke kompletnímu zásobování domu vodou; remineralizovaná voda je určena k pití s vývodem do externího kohoutku v kuchyni; vstupní voda je ze studně