-- Zvyšujeme podíl vyráběných dílů pomocí 3D tisku a řezů pomocí laserové technologie -- -- Používáme k výrobě chytrý systém Průmysl 4.0 -- -- Integrujeme do technologie internet věcí IoT -- -- Používáme centrální server pro technologii - výroba/klient/servis/dálkový dohled/údržba -- -- Klademe kromě jiného i velký důraz na spolehlivou likvidaci a odstraňování bakterií, virů, sporů, plísní, kvasinek, antibiotik, antikoncepce, estrogenů, testosteronů, rezidua léčiv, psychoaktivních drog, pesticidů, mikroplastů, izotopů a dalších toxinů z vody --
Historie - Společnost | Výzkumný Technologický Institut s.r.o.

Historie

"Nic jsme nevymysleli, pouze se pokorně a s úctou ke stvořiteli, díváme kolem sebe…"Výzkumný Technologický Institut s.r.o. navazuje na práci Výzkumného ústavu nanotechnologie, který byl založen v roce 1997, jako výzkumně - komerční společnost podnikající v oblasti ochrany a regenerace kontaminované vody.

Nosným tématem této společnosti je především nová metoda fyzikálního čištění vody bez chemikálií prostřednictvím technologie hybridní asymetrické selektivní membránové separace - THASMS, jež dává základ pro široké uplatnění aplikací – od kompletních optimalizací výrobních procesů na bázi opakovaného použití vody (recirkulace) až po výrobu pitné a technologické vody na zcela ojedinělé bázi zpětné mineralizace TMC.