Historie

"Nic jsme nevymysleli, pouze se pozorně díváme kolem sebe…"

 

Výzkumný Technologický Institut s.r.o. navazuje na práci Výzkumného ústavu nanotechnologie, který byl založen v roce 1997, jako výzkumně - komerční společnost podnikající v oblasti ochrany a regenerace kontaminované vody. 

Nosným tématem této společnosti je především nová metoda fyzikálního čištění vody bez chemikálií prostřednictvím technologie hybridní asymetrické selektivní membránové separace - THASMS, jež dává základ pro široké uplatnění aplikací – od kompletních optimalizací výrobních procesů na bázi opakovaného použití vody (recirkulace) až po výrobu pitné a technologické vody na zcela ojedinělé bázi zpětné mineralizace TMC.