-- Zvyšujeme podíl vyráběných dílů pomocí 3D tisku a řezů pomocí laserové technologie -- -- Používáme k výrobě chytrý systém Průmysl 4.0 -- -- Integrujeme do technologie internet věcí IoT -- -- Používáme centrální server pro technologii - výroba/klient/servis/dálkový dohled/údržba -- -- Klademe kromě jiného i velký důraz na spolehlivou likvidaci a odstraňování bakterií, virů, sporů, plísní, kvasinek, antibiotik, antikoncepce, estrogenů, testosteronů, rezidua léčiv, psychoaktivních drog, pesticidů, mikroplastů, izotopů a dalších toxinů z vody --
Novinky | Výzkumný Technologický Institut s.r.o.

Pronájem AQ3 Mini již od 48 Kč na den!

S radostí Vám oznamujeme, že jsme na Vaše četné žádosti, zprovoznili novou službu a to dlouhodobý pronájem všech variant AQ3 Mini!

Nyní nově nabízíme: Pronájem AQ3 Mini již od 48 Kč na den!
-- v případě potřeby lze nad rámec pronájmu další balíčky přikoupit

-- u alternativy Standard Kavárna je základ vodní nádrž 12 litrů, kterou lze přiobjednat až do 150 litrů (cena dle objemu :3 a :12 = cena pronájmu na měsíc plus základní nájem)

-- u klienta s prvními 5 ks pronajímaných zařízení je povinná vratná záloha ve výši 10ti pronájmů. Vratná záloha se vrací po ukončení pronájmu

-- nájem je splatný k 1 dni v měsíci, kdy počíná běžet pronájem, vratná záloha je splatná k 1 dni v měsíci, kdy počíná běžet pronájem

-- v případě, že nájemce nezaplatí nájemné do 5. dne v měsíci, kdy měl tuto povinnost, posílá se mu první urgence, do 10. dne v měsíci, kdy měl tuto povinnost, posílá se mu druhá urgence, do 15. dne v měsíci, kdy měl tuto povinnost, posílá se mu třetí urgence, následující den se zařízení automaticky deaktivuje, nájemce má povinnost na své náklady umožnit odbornou demontáž a neprodleně zařízení pronájmu v neporušeném a funkčním stavu vrátit. Vrácením nezaniká smluvní povinnost fixních plateb, dále nezaniká ztráta zisku pronajímatele

-- k úrovním Základní a Prémiové – pokud nedojde k předepsanému 1/2 ročnímu servisu, tak po překročení životnosti výměnných náplní dojde ke 3 hlášením e-mailem nájemci, pokud nájemce nereaguje a neobjedná si servis nebo servisní balíčky a nedojde k servisnímu zásahu, následně se zařízení automaticky deaktivuje. Po servisním zásahu se zařízení opět spouští. I u zablokovaného zařízení trvá povinnost měsíčních splátek, jelikož nájemce porušil VSP


Pronájem AQ3 Mini již od 48 Kč na den!