-- Zvyšujeme podíl vyráběných dílů pomocí 3D tisku a řezů pomocí laserové technologie -- -- Používáme k výrobě chytrý systém Průmysl 4.0 -- -- Integrujeme do technologie internet věcí IoT -- -- Používáme centrální server pro technologii - výroba/klient/servis/dálkový dohled/údržba -- -- Klademe kromě jiného i velký důraz na spolehlivou likvidaci a odstraňování bakterií, virů, sporů, plísní, kvasinek, antibiotik, antikoncepce, estrogenů, testosteronů, rezidua léčiv, psychoaktivních drog, pesticidů, mikroplastů, izotopů a dalších toxinů z vody --
Novinky | Výzkumný Technologický Institut s.r.o.

Konference ČESKO JE NANO

Hlavním tématem konference ČESKO JE NANO, která se uskutečnila 24. března v Lichtenštejnském paláci pod záštitou Úřadu vlády České republiky a vícepremiéra pro výzkum, vědu a inovace Pavla Bělobrádka bylo představení nanotechnologických lídrů a potenciálu, které technologické firmy v ČR nabízejí.

 

Konference se zúčastnila řada významných osobností nejen z akademické a podnikatelské sféry, ale také řada významných úředníků. Mezi jinými vystoupil na konferenci Christos Tokamanis, zástupce Generálního ředitelství pro výzkum a inovace Evropské komise podle kterého jsou nanotechnologie důležitým konkurenčním nástrojem.

 

Vícepremiér Pavel Bělobrádek přiblížil strategii vlády na podporu inovací a ekonomického růstu ČR. "Nanotechnologie se budou dotýkat každého z nás," řekl. Jde podle něj o oblast, která nesmí v národních prioritách orientovaného výzkumu chybět. O penězích, které by v příštích letech na jejich podporu šly, se jedná.

 

České nanotechnologické firmy měly možnost prezentovat své produkty, vize i projekty, na kterých pracují a představit je všem zúčastněným. Mezi řečníky, kteří na konferenci vystoupily patří:

 

  • Lukáš Konečný, vedoucí projektu pureSPACE Solution s projektem Hypoalergenní pokoje a české nanotechnologie v hotelnictví

  • Ladislav Mareš, předseda představenstva NAFIGATE Corporation, a.s. a projekt Acne Invisible a české nanovlákno v kosmetice

  • Marie Munzarová, jednatelka firmy Nanovia, s.r.o. s tématem Nanovlákenné bariérové textilie

  • Jan Procházka, ředitel firmy Advanced Materials-JTJ, s.r.o., který představil nanotechnologie čistící vzduch

  • Tomáš Těthal, ředitel firmy IQ Structures, s.r.o. prezentoval projekt Zabezpečení dokumentů a zboží pomocí nanotechnologie

  • Jan Buk, výrobní ředitel firmy Pardam, s.r.o. s tématem Anorganická nanovlákna

  • Michael Carvan, jednatel firmy Výzkumný Technologický Institut s.r.o.  představil unikátní čističky vody s nanofiltrací a prezentoval projekt Pitná voda a peletky z prasečí kejdy, který získal cenu České inovace 2014 v kategorii Nadějná inovace

  • Jaroslav Lev z oddělení výzkumu a vývoje společnosti ASIO, spol. s.r.o. přiblížil projekt Čištění odpadních vod a nanočástice nulamocného železa

  • Vladimír Dániel, z výzkumu a vývoje firmy JIMIplet, s.r.o. účastníky seznámil s antibakteriálními účinky nanočástic stříbra, které aplikují na své výrobky

 

Více informací lze nalézt na stránkách ANP ČR www.ceskojenano.cz.


Konference ČESKO JE NANO Konference ČESKO JE NANO Konference ČESKO JE NANO Konference ČESKO JE NANO Konference ČESKO JE NANO Konference ČESKO JE NANO Konference ČESKO JE NANO Konference ČESKO JE NANO