Michael Carvan
PROČ PRASEČÍ KEJDA???
PROČ PRASEČÍ KEJDA???
1,3 miliardy prasat
7,3 miliardy lidské populace
krátkodobý cíl
dlouhodobý cíl
Spotřeba napájecí vody za 365 dnů
15 000 PRASAT = 40 000 000 litrů vody
112 000 litrů kejdy za den
ZPŮSOB ŘEŠENÍ
vstupní digestát odstředivka peletizační linka
peletka
15-17 MJ/kg
fugát AQ3 Agro
AQ3 voda
ZPŮSOB ŘEŠENÍ
ŽÁDNÁ CHEMIE!!!
BYZNYS MODEL
licencování technologie B2B
prodej technologických celků B2C
waste water management B2C
počet
aplikací
2016 2017 20192018
20
17
14
11
8
5
2
B2C
EU + Asie
ČR
VÝVOJ A STAV PROJEKTU
2012 – 2014 testování dílčích celků a certifikace
2014 testovací provoz ve vepřínu v ČR
2015 příprava konceptu k průmyslovému využití
2015 – 2016 nasazení do reálného provozu
5 000 vepřů v ČR
25 000 a 350 000 vepřů v Rusku
KONKURENCE
Konkurenční řešení: pouze odvodnění
kalu a nutnost vývozu na pole
VTI řešení: komplexní LOKÁLNÍ kalové
hospodářství včetně vyčištění a
recyklace vody
efektivita
komplexnost
100%
50%
0%
odvodnění zpracování separátu recyklace vody
VYUŽITÍ A PŘÍNOSY
UZAVŘENÝ
SYSTÉM
AQ3 čistá voda – zdravá, nechemicky upravená = zvýšená kvalita masa, chovu
obecně
Téměř 100% úspora za vodné, stočné a deštné = snížení nákladů
Využití značné části stávajících celků (jímky, jezírko, vodojem, rozvody vody,...)
Technologie nezatěžující okolní prostředí nebezpečnými látkami = BIO
Možnost zpeněžení sekundárního produktu z odstřeďování = zvýšení příjmů
Není nutnost vyvážet organický odpad na pole = snížení nákladů
Zvýšení kvality a hodnocení celého závodu chovu prasat
PROBLÉM KAŽDÉHO Z NÁS !!!