HISTORIE
Výzkumná činnost
Od roku 1997
Nepřetržitý výzkum v různých oblastech čištění kontaminovaných vod
Zužitkování získaných znalostí a zkušeností v oblasti čištění vod
Petr Carvan
Zakladatel a vedoucí výzkumu a vývoje
Více než 25 let praxe v oboru čištění vody
Podílel se na projektech od reverzní osmózy až po nové nano technologie
THASMS
Technologie Hybridní Asymetrické Selektivní Membránové Separace
Komerční značka – AQ3 Technologie
OBECNÉ INFORMACE
THASMS - AQ3 Technologie je schopna vyčistit téměř jakkoli kontaminovanou vstupní
vodu. Odstraňuje biologické, bakteriologické, minerální, plynné nebo toxické
znečištění. Celý proces je založen čistě na fyzikálním principu čištění bez použití
chemie!
Celý vakuově řízený systém je navržen tak, aby voda protékající skrz spirální moduly
byla mechanicky separována na čistou vodu (permeát) a koncentrát (retentát). Na
rozdíl od konvenčních technologií pracuje THASMS při nízkých tlacích a je tak
zaručena ochrana proti ucpávání a časté výměně. Nečistoty, větší než molekuly vody
neprochází přes vrstvenou membránu a dle zvolené specifikace prochází pouze voda
s vybranými ionty.
Během celého procesu čištění využíváme elektromagnetické pulzní čištění,
mechanickou filtraci, ultrafiltraci a nanofiltraci kombinovanou s přírodními minerály –
clinoptilolitové jíly, vápence, uhlíky,...
Technologie umožňuje dosáhnout vyvážený nebo předem definovaný poměr
minerálů pomocí řízeného vysycování minerálů.
Sterilizace je zajištěna nechemickou cestou ozonizací. Ozón je přechodná forma
kyslíku. U malých aplikací je sterilizace zajištěna nanočásticemi stříbra nanesenými na
uhlíkový nosič nebo na nano vlákno.
CERTIFIKACE
CE
Atest
dle norem pitné vody (SZÚ)
TÜV SÜD
strojní certifikace
POROVNÁNÍ REVERZNÍ OSMÓZY A AQ3
Parametr Reversní Osmóza AQ3 – THASMS
Typ vyčištěné vody Destilovaná
Pitná, technologická,
zavlažovací
Příkon ≥ 1000 Wh 37 Wh
Napětí 110V nebo 240V 50-60 Hz; 24V, 110-240V
Provozní tlak 12-16 bar 3-6 bar
Sterilizatice Chlór/žádná Ozón/Ag
Zdroj napájení Elektrická síť
Elektrická síť, solární panely,
autobaterie
Aplikace Byty, průmysl Byty, domy, průmysl
Základní princip čištění
Voda je tlačena skrze
membránu
Permeát je z membrány
odsáván
Mechanická předfiltrace PP 10 mic
Progresivně navíjené PP
100, 50, 10, 5, 1, 0,5 mic
AQ3 Technologie
Čištění kontaminovaných
vod z neznámých zdrojů
Pouze fyzikální procesy,
nikoli chemie
Nano filtrace kombinovaná s
dalšími technologiemi
Nízkotlaká technologie =
nízká energetická náročnost
Provoz na
solární energii
KONKURENČNÍ VÝHODY AQ3
Nízká energetická náročnost
0,06 až 0,14 kW na 1000 litrů vyprodukované vody
Solární panely – bez nutnosti elektrické sítě!
Extrémně nízké provozní
náklady
Systém automatického čištění
Několik stupňů úpravy vody
Modularita
Variabilní produkce vody
Zvýšená účinnost
Vysoký poměr vyrobené vody proti odpadu
Permeát x Retentát
Čistá voda
Jakákoli kontaminovaná voda
Pitná/demi/technologická
AQ3 PORTOFOLIO
AQ3 Mini
Pouze
mechanická
energie – bez
elektřiny
Denní
produkce 100
litrů
AQ3 Midi
Mírně větší,
výkonnější,
integrovaná
elektronika
Denní
produkce cca
600 litrů
AQ3 Home (Plus)
Velikost malé ledničky
2 výstupy kvality vody
Verze s tlakovými nebo
atmosferickými
nádržemi
Do 3,000 (7,000) litrů za
den
AQ3 PORTOFOLIO
AQ3 Village
Malé obce
15 kubíků vody za den
Kontejnerové mobilní
provedení
AQ3 City
Městské aglomerace
Paralelní zapojení
50+ m3/ den
AQ3 Hospital
Vhodné pro nemocnice
nebo laboratoře
5 – 100 m3 / 24 hod
AQ3 Humanitarian
Široký rozsah uplatnění
Připojení přímo na
kontaminovaný zdroj
Solární panely
AQ3 PORTOFOLIO
AQ3 Agro & AQ3 Industry
Odbourává potřebu použití chemikálií
Možnosti výstupu specifických vod
Variabilní produkce vody
Individuální zakázková výroba
AQ3 V ČASE
PROJEKT HYDRONAUT
PROJEKT HYDRONAUT
Zařízení pro vědce
Odzkoušení a provozování technologických celků
HO2 Deepfarm – botanický a zemědělský habitat
Základna pro výcvik astronautů
Trénink potápěčů a astronautů
Platforma pro vývoj, testování a iteraci bezpečnostních a
exekutivních procesů
Výzkum v kontrolovaných podmínkách
Lékařský, biologický a psychologický výzkum
AQ3 AGRO
PROJEKT PITNÁ VODA A PELETKY Z PRASEČÍ KEJDY
AQ3 AGRO
PROJEKT PITNÁ VODA A PELETKY Z PRASEČÍ KEJDY
Enzymy
Proces postupného ztekucení kejdy
Nechemický způsob
Odstředivka a peletizace
Z digestátu odděluje separát od fugátu
Sekundární produkt, který lze ekonomicky využít - peletky
THASMS
Technologie Hybridní Asymetrické Selektivní Membránové Separace
Technologie filtrace vody – komerčně AQ3
VÝHODY AQ3
Nízká energetická
náročnost
Možný pohon na
solární panely
Automatický režim
Nepřetržitý provoz
Nízké provozní
náklady
Systém samočištění
Stabilní provozní
parametry
Životnost 20 let
Modularita
Variabilní produkce
vody
Průmysl, hotely, obce
nebo rodinné domy
Odpad jako
sekundární
produkt
Peletky a brikety pro
spalování – vysoká
výhřevnost
Substrát na zahradu
Čistá voda
Procesní a pitná
voda
Žádné bakterie
Nechemická
sterilizace vody
AQ3 BLOKY
KEJDA
Prasečí
kravská
ODSTŘEDIVKA
Separuje kejdu na
fugát a separát
PELETIZACE
Zpracovává separátu
na peletky
MECHANICKÁ
PŘEDFILTRACE
Použití českých
nanomateriálů
AQ3 AGRO
Technologie čištění vody
fyzikálními principy
Filtrace, separace,
čištění, ozonnizace
AQ3 VODA
Procesní voda je
zužitkována pro oplachy a
pitná pro napájení prasat,
skotu,...
VYUŽITÍ A PŘÍNOSY
UZAVŘENÝ
SYSTÉM
AQ3 čistá voda – zdravá, nechemicky upravená = zvýšená kvalita
masa, chovu obecně
Téměř 100% úspora za vodné, stočné a deštné = snížení nákladů
Využití značné části stávajících celků (jímky, jezírko, vodojem, rozvody
vody,...)
Technologie nezatěžující okolní prostředí nebezpečnými látkami = BIO
Možnost zpeněžení sekundárního produktu z odstřeďování = zvýšení
příjmů
Není nutnost vyvážet organický odpad na pole = snížení nákladů
Zvýšení kvality a hodnocení celého závodu chovu prasat
Děkuji za Vaši pozornost