AQ3 TECHNOLOGIE
Umí zpracovat
kontaminovanou vodu
Pouze fyzikální procesy,
nikoli chemie
Nano filtrace kombinovaná s
dalšími technologiemi
Nízkotlaká technologie =
nízká energetická náročnost
Provoz na
solární energii
AQ3 AGRO – kejda
Enzymy
Proces postupného ztekucení kejdy
Nechemický způsob
Odstředivka
Separuje vodu od pevné části
Sekundární produkt, který lze ekonomicky využít
THASMS
Technologie Hybridní Asymetrické Selektivní Membránové Separace
Technologie filtrace vody – komerčně AQ3
VÝHODY AQ3
Nízká
energetická
náročnost
Možný pohon na
solární panely
Automatický režim
Nízké provozní
náklady
Systém samočištění
Stabilní provozní
parametry
Životnost 20 let
Modularita
Variabilní produkce
vody
Průmysl, hotely, obce
nebo rodinné domy
Odpad jako
sekundární
produkt
Peletky a brikety pro
spalování – vysoká
výhřevnost
Substrát na zahradu
Čistá voda
Procesní a pitná
voda
Žádné bakterie
(ani mrtvé)
AQ3 BLOKY
KEJDA
Prasečí
kravská
ODSTŘEDIVKA
Separuje kejdu na
fugáta separát
PELETIZACE
Zpracovává
substrát na
peletky
AQ3 BLOKY
SKELNÁ
PŘEDFILTRACE
Vysoká účinnost
AQ3 AGRO
Technologie čištění vody
fyzikálními principy
AQ3 VODA
Procesní voda je
zužitkována pro oplachy a
pitná pro napájení prasat,
skotu,...
BLOKOVÉ SCHÉMA
VYUŽITÍ A PŘÍNOSY
Zdroj vody
Využití dešťové vody, jezírka a vyčištěné vody z kejdy
Odpojení se od obecního vodovodního řadu
Recirkulace a regenerace vody
AQ3 voda
Technologie čištění vody fyzikálními principy bez použití chemie
Zdravá, minerály obohacená bezbakteriální sterilizovaná pitná voda bez chlóru!
Procesní voda je vhodná pro všechny procesy (omývání prasat, využití v celé
distribuční síti, splachování WC, ohřívání vody,...); ohřev TUV bez Legionelly
Odstředivka
Efektivní dovyužití organického materiálu po rozkladu enzymy
Umožňuje produkovat materiál určený k dalšímu prodeji
Není nutné nadále vyvážet organický materiál k dalšímu zpracování
VYUŽITÍ A PŘÍNOSY
UZAVŘENÝ
SYSTÉM
AQ3 čistá voda – zdravá, nechemicky upravená = zvýšená kvalita
masa, chovu obecně
Téměř 100% úspora za vodné, stočné a deštné = snížení nákladů
Využití značné části stávajících celků (jímky, jezírko, vodojem, rozvody
vody,...)
Technologie nezatěžující okolní prostředí nebezpečnými látkami = BIO
Možnost zpeněžení sekundárního produktu z odstřeďování = zvýšení
příjmů
Není nutnost vyvážet organický odpad na pole = snížení nákladů
Zvýšení kvality a hodnocení celého závodu chovu prasat
AQ3
TECHNOLOGIE BUDOUCNOSTI